درباره ما
شرکت نسل روشنیدگان در سال 1386 تاسیس و در سال 1396 برند روشنیدگان به ثبت رسید
روشنیدگان یعنی روشن شدگان، همانطور که از نام روشنیدگان پیداست، این مجموعه در زمینه موفقیت های فردی، مراقبه، پاکسازی ذهن و مثبت اندیشی فعالیت مینماید.
مدیریت موسسه به عهده رضا قربانی نویسنده کتابهای: موفقیت پایدار، از هیچ تا همه چیز، ترک عادات با تسلط بر ذهن، فروشندگی حرفه‎ای، شفای سرطان روح میباشد.