قدرت شگرف درون (لوئیز ال هی)
پیوند کوتاه: https://azinternet.ir/product/5598/
نام محصول : قدرت شگرف درون (لوئیز ال هی)
کد محصول : 1015
لوئیز ال هی
48,000 تومان 34,000 تومان
متصل به سیستم خرید و فروش اینترنتی بیز وب

قدرت شگرف درون

اثر لوئیز ال هی

من شفا دهنده نیستم، کسی را شفا نمی‎دهم. من خودم را سکوی پرتابی می دانم در مسیر کشف خویشتن که به انسان ها می آموزم به خودشان عشق بورزند و به این ترتیب فضایی را فراهم می آورم که این افراد دریابند که چه موجودات فوق العاده ای هستند. این تمام کاریست که انجام می دهم.

من از مردم حمایت و به آنان کمک می کنم تا در قبال زندگی شان مسئولیت پذیر باشند.

به آنان یاری می دهم تا نیروی درون ، شعور و تواناییهایشان را کشف کنند. کمک می کنم تا موانع و سختی ها را از سر راه خود بردارند. بدین ترتیب خواهند توانست بدون توجه به موقعیتی که در آن قرار گرفته اند، به خویشتن عشق بورزند.

این بدان معنا نیست که ما هرگز به مشکلی برنخواهیم خورد، بلکه صحبت بر سر این است که چگونه به یک مشکل اثر گذار در زندگی واکنش نشان دهیم. (لوئیز هی)

کتاب قدرت شگرف درون، کتابی ایده آل است برا شناخت توانایی هایی که تاکنون آنها را نادیده گرفته ایم . مشکل اکثر ما این نیست که نمی توانیم بلکه این است که گمان می‎کنیم نمی‎توانیم و این دقیقا به خاطر عدم شناخت خود و قدرتهای عظیم درونی است.

کافیست خود و نیروهای عظیم درونی را بشناسیم و یقیناً انسانهای بزرگ به این مهم دست یافته اند.

محصولات مرتبط
قدرت شگرف درون (لوئیز ال هی)
کد محصول : 1015
48,000تومان 34,000تومان